Contact us

Ningbo Jianan Electronics Co., Ltd.

No.315, Kaiyuan Road, Cixi, Zhejiang, China . P.C. 315300

+ 86 574 - 2366 9188

+ 86 574 - 2367 0886

nbjn@nb-jianan.com

jenny@nb-jianan.com

anna@nb-jianan.com

Ningbo Jianan Electronics Co., Ltd.

#711, Keji road, Cixi, Ningbo, China.